Eventyr


Startside
Asbjørsnen og Moe
De tre bukkene bruse
Hr. Per
Små Hulderhistorier
Sagn
Smørbukk

O rdet eventyr kommer fra det latinske «adventura» og betyr hendelse. Folkeeventyrene er ofte flere tusen år gamle og har gjerne vandret på folkemunnene gjennom mange generasjoner og land før de omsider ble skrevet ned. I Norge var det Peter Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe som skrev ned folkeeventyrene. Når vi vet hvem som er forfatteren av et eventyr så kaller vi det for kunsteventyr, eventyrene du kan lese på disse sidene er kunsteventyr.

Eventyr (flere følger)
Herre Per
Smørbukk

De tre Bukkene Bruse
 

Retur

Copyright © 2005 -2008
www.scantrold.dk - Scantrold
 Alle rettigheder forbeholdes

Den skandinaviske trolleverden

Senest opdateret:
20. september 2008 00:20:27.