Troll


Startside
Op

 
Alt om troll - www.scantrold.dk
Tegning av Theodor Kittelsen

For de fleste av oss er trollene forbundet med den norske eventyrtradisjonen, og de har sitt tilhold i skoger og fjell - norske skoger og fjell. Trollenes forhistorie virker ganske åpenbar når vi tar tradisjonen nærmere i ettersyn. I norrøn mytologi gikk de under navnet jotner og gygrer. Jotnene var motstanderne til gudene i Valhall i kampen mellom godt og ondt, mens gygrene var jotnenes koner og ikke noen mindre trussel mot gudekreftene i den gamle forestillingsverden; alle var de store, lumske og skrekkinngydende.

Jotnene kan utropes som trollenes norrøne forgjenegere. Vi kan med andre ord spore trollene langt, langt bakover i den norske kulturhistoren. Men, desverre, ingen ting viser seg å være absolutte - og så helt fullstendig urnorske er nok ikke trollene likevel.

Ordet troll betyr "en som farer volsomt frem". Folketroen i Norge er knyttet til landskapet. Norsk histore og kultur har vært preget av små og isolerte bosettinger over store områder. Det er trolig en viktig grunn til at folketroen har fortsatt å blomstre slikk den har gjort tvers igjennom hele middelalderen og videre frem til 1800-tallet. En annen grunn er nok det klare skillet som oppstod mellom en danskpreget øvrighet og en "hjemmenorsk" bondebefolkning.

Da menneskene for ca. ti tusen år siden slo seg ned i landet langt mot nord, oppdaget de snart at landet allerede var bebodd; noen underlige vesener hadde kommet før dem. I hauger og tufter holdt nissene og de underjordiske til. I elver og fosser bodde Fossegrimmen og i de svarte, bunnløse skogstjern rådde Nøkken.

Men inne i fjellene levde likevel de aller verste, de uhyggelige trollene. Trollene tilhører den delen av naturen som menneskene med sine rasjonelle tankeevner kanskje har mistet en umiddelbar opplevesle av.

cvd

Hvordan er trollene
Trollene er gruelig sterke og de kan kaste kapesteiner etter hverandre, steiner som er like store som dem selv. Steiner som troll har kastet, finnes mange steder i Norge. Før i tiden kastet trollene også kampesteiner mot kirkene, men de bommet bestandig, for de har dårlig syn. Steinene ligger ved siden av kirkene den dag i dag. Troll holder til ute i naturen og bor inni fjell og åskammer. De fleste troll bor i fjellene eller i dype og ville skoger. Mindre troll kan også ta bolig i huler, utløer og sauefjøs.

Trollene blir gjerne sett på som store, stygge og dumme. Hodet er stort i forhold til kroppen. Noen troll kan ha opp til tre hoder, til og med seks eller ni hoder. Noen troll bærer hodet under armen, selv om ingen vet hvorfor. Nesen er vortete og krokete, av og til så lang som et kosteskaft. Munnen er svær med gule hoggtenner. Øynene er små og plirende, men noen troll har bare ett øye som står midt i pannen, og på hodet deres vokser gress og lyng og småtrær.

Ingen kjenner alderen på et troll, men de blir uhørt gamle. Et ungt troll kan ha sett tre eikeskoger vokse opp og råtne ned, og et gammelt troll kan ha sett syv. Noen troll er så gamle at de har levd helt siden vikingetiden.

Troll har magiske evner. De kan gjøre seg usylige eller bare vise seg som mørke skygger. De kan også skape seg om til en trestamme eller en natrulig gjenstand ute i skogen. På samme måte kan de skape seg om til et dyr, som en prins, en geit, en sort hund eller en isbjørn.

Trollene er seg selv nok. De tenker sjelden på andre enn seg selv, men kan inngå avtaler med mennessker eller andre troll hvis de tjerner på det selv. De er til stadighet i slåsskamp med hverandre. Bare når de står over en felles fiende er de venner eller samarbeider. De kan være fandenivoldske og le seg skeve når de har klart å lure et annet troll eller hvis et annet troll dummer seg ut. Noen ganger ler de så de sprekker. Troll er tyveaktige

De viser seg til syvende og sist å være letturte når møtet mellom troll og menneske virkelig blir satt på prøve. De ligger i fiendeskap med menneskene og spiser gjerne menneskekjøtt (kjøttet må være rått!) Ofte det samme som jøtul og rise, men troll er et mer omfattende begrep. Landemerker (som f.eks store steiner som tilsynelatende er slynget ut på en ellers tom slette) blir ofte sett på som "bevis" på at trollene har eksistert/eksiterer.
Det finnes forskjellige typer troll, noen av dem har et språk og er intelligente nok til å bli trent av mennesker, mens andre verken har språk eller vett.

cvd

Vern mot troll
Det finnes flere råd for å verne seg mot trollenes makt - om vi igjen skal vi følge hva folketradisjonen forteller oss om dem
Trollene tåler ikke kristne kors (særlig sølvkors), salmebøker, klokkeklang fra kirkene eller andre kristne skikker. Kirkekloker ble spesielt brukt når noen ble bergtatt. Hverken bergtrollen eller tussne klarte å høre på denne kristne lyden så lenge,  så for å slippe for marerittet friga de heller den bortførte.
Trollene sover om dagen og kommer først frem etter skumring. Ingen troll liker dagslys. Blir trollen utsatt for sollys, de blir forstenet eller sprekker, så det er om å gjøre å lokke trollene utenfor i sollyset. Store troll sprekker også hvis de blir altfor sinte.

Likheter med menneskene
Trollene er på mange måter lik oss mennesker. De blir født, de gifter seg, og de dør. Familielivet har de samme trekkene som hos menneskene. Også trollene bor i et hjem med familien. Kjønnsinndelingen er tradisjonell; moren er hjemme, faren er ute på tokt utenfor hjemmet og kommer tilbake sent på kvelden. Noen få av dem har husdyr eller driver med jordbruk.

Top         

Retur

Copyright © 2005 -2008
www.scantrold.dk - Scantrold
 Alle rettigheder forbeholdes

Den skandinaviske trolleverden

Senest opdateret:
20. september 2008 00:20:27.